knihy

"Život sa podobá knihe,

blázon v nej listuje letmo,

zatiaľ čo múdry premýšľa pri čítaní,

lebo vie, že ju bude čítať iba raz."