Ako nakupovať

Postup pri objednávaní

2.1 Kupujúci si môže na internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené PRIDAŤ DO KOŠÍKA.

2.2 Po objednaní tovaru stlačením tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA sa zobrazí stránka s aktuálnym obsahom nákupného košíka.

2.3 Do nákupného košíka je možné pridávať ďalší tovar až do doby, kým kupujúci nestlačí tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU.

2.4 Po stlačení tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU internetový systém skontroluje dostupnosť tovaru na sklade a opätovným stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU sa vygeneruje oznam o zaregistrovaní objednávky, ktorý sa zašle aj na mailovú adresu. Okamihom zobrazenia oznámenia o zaregistrovaní objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

2.8 V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, podmienky dodania budú (dodacia lehota a pod.) s vami dohodnuté. Dohodnutý termín objednávky bude kupujúcemu potvrdený aj e-mailom.