Moderné doplnky výživy

100 % prírodné rastlinné produkty 

1. bez konzervačných látok - pri spracovaní produktov sa nepoužíva tepelná príprava, tieto produkty neobsahujú žiadne konzervačné látky. Vďaka tomu si zachovávajú svoje prirodzené biologické vlastnosti a nutričnú hodnotu.

2. paskalizácia - ktorá sa používa vo výrobnom procese zabezpečuje sterilné prostredie v produktoch bez toho, aby sa zmenili jeho biologické a nutričné vlastnosti. Táto metóda používa aplikáciu vysokého tlaku pri nízkych teplotách, čím sa mikrobiologický produkt zostabilizuje a je možné ho uchovať dlhšie obdobie bez pridania konzervačných látok, stabilizátorov.

3. bez GMO - výrobky obsahujú výlučne prírodné zložky, pochádzajúce z prírodných, ekologicky čistých, certifikovaných zdrojov. V produktoch nie sú použité komponenty, ktoré boli geneticky modifikované (GMO) alebo pestované pomocou pesticídov alebo herbicídov. 

4. sklenené balenie - produkty sú balené len v 100 % prírodných sklenených fľašiach, kde nedochádza k žiadnej interakcii medzi obalom a produktom. Tekuté doplnky sú uzatvorené v rôznych druhoch skla, od bieleho až po tmavohnedé. Typ skla bol zvolený tak, aby obal tvoril čo najlepšiu ochranu produktu proti svetlu a vonkajším vplyvom.

5. komplexná zmes látok - produkty obsahujú široké spektrum látok, ktoré pozitívne pôsobia na naše zdravie. V produktoch sú organicky pestované látky, resp. extrakty z nich, pri ich spracovaní sa používajú postupy, ktoré zachovávajú ich pozitívne vlastnosti.